ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/05/1967

הצעת חברי הכנסת לנדאו-צימרמן להעלות על סדר יומה של סדר יומה של הוועדה תופעת ה"כלנתריזם" בעיריית רמת-גן; מצוקת תושבי תוחלת - הצעה לסדר היום של ח"כ לנדאו פרשת כפר תוחלת - הצעה לסה"י של ח"כ אבנרי; פרשת כפר תוחלת- הצעה לסדר היום של חבר הכנסת אבנרי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים