ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/04/1967

מצוקת תושבי תוחלת-הצעה לסדר היום של חבר הכנסת לנדאו; פרשת כפר תוחלת-הצעה לסדר היום של חבר הכנסת אבנרי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים