ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/04/1967

מצוקת תושבי תוחלת - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת לנדאו פרשת כפר תוחלת - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת אבנרי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים