ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/04/1967

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 6) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים