ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/03/1967

חוק לתיקון פקודת העיריות מס' 6 (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים