ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/03/1967

חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים (תיקון מס' 2), התשכ"ז-1967; שמיעת הוועדה הבין-משרדית בעניין תוחלת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים