ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/03/1967

בעיית הכפר תוחלת; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 6); חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים