ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/03/1967

חוק הכניסה לישראל (פטור מהצורך באשרת כניסה); חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 6)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים