ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 05/03/1967

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 6), התשכ"ו-1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים