ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/02/1967

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 6), התשכ"ז - 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים