ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/02/1967

חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (החזקת תעודת זהות וקצבתה); חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 6)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים