ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/02/1967

הצעות לסדר היום; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 6)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים