ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/01/1967

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2) (שיפוץ בתים); שאילתות והצעות לסדר היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים