ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/01/1967

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 5) (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים