ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/12/1966

אינפורמציה מפי סגן שר הדתות; בעיית בית-שאן; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 5); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים