ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/12/1966

חוק התכנון והבניה (תיקון); חוק לתיקון פקודת העיריות (מכירת מקרקעין); חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 5)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים