ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/12/1966

שאילתה; תיאום בין הוועדה לעידוד הסרט הישראלי ובין המועצה לביקורת סרטים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים