ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/11/1966

הצעות לסדר היום; חוק התכנון והבניה (תיקון); מסקנות ועדת המשנה בעניין ההריסות בשכונת התקווה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים