ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/11/1966

חוק הכניסה לישראל (צו בדבר פטור בעלי דרכונים מסוימים מהוראות החוק); חוק התכנון והבניה (תיקון) (בניה ממשלתית); חוק התכנון והבניה (תיקון) (סלילת דרכים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים