ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 18/10/1966

חוק התכנון והבניה (תיקון), התשכ"ו - 1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים