ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/09/1966

חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים) (מס' 5), התשכ"ו-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים