ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 18/08/1966

הצעת חוק הרשויות המקומיות (מס עסקים) (מס' 5), התשכ"ו - 1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים