ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 09/08/1966

חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים) (מס' 5); סיכומי הדיון בעניין הדליקה בבניין "צים"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים