ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 27/07/1966

חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון) (עסקות במקרקעין) (הצעת ח"כ מ. כהן) (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים