ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/07/1966

המצב בעיריית הרצליה (המשך); הצעות לסדר היום; חוק הדרכונים (תיקון מס' 2) (המשך); חוק לתיקון פקודת העיריות (עסקי מקרקעין)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים