ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 15/07/1966

הצעת חוק (נ"ה) של חבר הכנסת מנחם כהן חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' ) (עיסקות במקרקעין), התשכ"ו-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים