ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/07/1966

אינפורמציה בעניין המצב בהרצליה; הצעה לסה"י בעניין דרכי בינוי ערים (המשך); חוק הדרכונים (תיקון מס' 2); חוק הכניסה לישראל (צו בדבר פטור בעלי דרכונים מסוימים מהוראות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים