ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/06/1966

חוק לתיקון פקודת העיריות תיקון מס' 3; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים