ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/06/1966

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים