ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 31/05/1966

סידור מעמדם החוקי של הרבנים והשו"בים ביישובי העולים -הצעה לסדר היום של חבר הכנסת מ. זוארץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים