ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/05/1966

הודעת סגן שר הפנים בעניין נצרת; הצעה לסה"י בעניין הזעזועים בשלטון המקומי בטבריה ובמקומות אחרים; תשובות שר המשפטים לשאלות בקשר עם הלוואות "דן"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים