ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/03/1966

בעיית הזמנת שר המשטרה בעניין הפרסומים ב"הארץ"; חוק הכניסה לישראל (תיקון) (המשך); תשובות לשאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים