ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/03/1966

חוק הדרכונים (תיקון ) (המשך); חוק הכניסה לישראל (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים