ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/02/1966

חוק איגודי ערים (תיקון) (המשך); תשובות לשאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים