ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 15/02/1966

הודעת משרד הפנים בחוק איגודי ערים; חוק הדרכונים (תיקון מס' 2) (המשך); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים