ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 25/01/1966

אינפורמציה מטעם המשטרה בעניין בית-שמש; הצעה לסדר-היום בעניין התרחשויות בירוחם; חוק הדרכונים (תיקון) (המשך); חוק הכניסה לישראל (צו בדבר פטור בעלי דרכונים מסוימים מהוראות החוק); שאילתה בעניין חוק כנוביץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים