ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/01/1966

חוק איגודי ערים (תיקון), התשכ"ה-1965; חוק הכניסה לישראל, התשי"ב - 1952 צו בדבר פטור בעלי דרכונים מסוימים מהוראות החוק; חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות, התשכ"ו-1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים