ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/12/1965

חוק איגודי ערים (תיקון); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים