ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/12/1965

חוק איגודי ערים (תיקון ); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים