ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/10/1969

תקנות אזור שיקום (בקשות למתן הסכמה לעסקאות), (תיקון), התשכ"ט - 1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים