ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 25/09/1969

חוק שירות המדינה (גמלאות), התשט"ו-1955-קצבה לפי החוק וקצבת ביטוח לאומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים