ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/07/1969

מסקנות ועדת העבודה בעניין פתרון למועסקים הארעיים בשירות המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים