ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 09/07/1969

חוק שירות המדינה (גמלאות (תיקון) (הטבת זכויות אלמנה עובדת); מסקנות וועדת העבודה בעניין מניעת אנרכיה ביחסי עבודה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים