ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/07/1969

חוק יישוב סכסוכי עבודה, (תיקון), התשכ"ט-1969, (הצבעות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים