ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 02/07/1969

חוק הביטוח הלאומי (תיקון), התשכ"ט - 1969; חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון), התשכ"ח - 1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים