ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 30/06/1969

חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון), התשכ"ח - 1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים