ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 18/06/1969

חוק הביטוח הלאומי (תיקון), התשכ"ט-1969; חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 4), התשכ"ט-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים