ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/06/1969

התיעצות לפי חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959; חוק הביטוח הלאומי (תיקון), התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים