ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 16/06/1969

חוק הביטוח הלאומי (תיקון), התשכ"ט - 1969; חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג - 1963; צו הביטוח הלאומי (הגדלת שיעורי קצבת זקנה), התשכ"ט - 1969 צו הביטוח הלאומי (הגדלת שיעורי גמלת שאירים), התשכ"ט - 1969; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים