ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 09/06/1969

חוק הביטוח הלאומי (תיקון), התשכ"ט-1969; חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון), התשכ"ט-1969; סדרי ועדת העבודה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים